خدمات

برخی از مزایای شاسی ها و کابین ها

1. امکان مونتاژ و حتی کوپله توسط نفرات آن شرکت محترم
2. امکان مونتاژ و حتی کوپله در محل انبار آن شرکت محترم
3. امکان انجام کوپله و کاناپی در عرض چند ساعت
4. امکان استفاده از یک شاسی و تابلو بصورت OPEN و در صورت نیاز سوار کردن
کابین SILENT روی همان شاسی در عرض یک ساعت.
5. امکان نصب تابلو فابریک با 6 پیچ در محل مخصوص روی شاسی
6. تمام مراحل تولید این محصولات با استفاده از نرم افزار های پیشرفته طراحی و
دستگاه برش LASER و خم CNC صورت گرفته است.
انجام یک نمونه کار جهت حصول اطمینان مشتری از کیفیت محصولات
همواره منتظر پیشنهادات سازنده شما هستیم